21 ngày vàng – Săn phiếu mua hàng

21 ngày vàng – Săn phiếu mua hàng

Thời gian:

  • Thời gian tích lũy huy hiệu và đổi phiếu mua hàng: 15/04 – 05/05/2021
  • Thời hạn sử dụng của các Phiếu mua hàng: đến hết 31/07/2021

Địa điểm:

  • Thời gian tích lũy huy hiệu và đổi phiếu mua hàng: 15/04 – 05/05/2021
  • Thời hạn sử dụng của các Phiếu mua hàng: đến hết 31/07/2021

Đối tượng: Khách hàng thẻ Đồng/ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim

Hình thức: Khách hàng mua các sản phẩm tham gia tích lũy huy hiệu 25 năm đổi Phiếu mua hàng trong 21 ngày 15/04 – 05/05/2021

Thể lệ: Khách hàng mua sắm các sản phẩm tham gia chương trình trong khu tự chọn tại hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opmart SCA, Co.opXtra hoặc Fine Life sẽ được nhận các huy hiệu 25 năm. Khách hàng tích lũy đủ 10 huy hiệu 25 năm sẽ được nhận 01 Phiếu mua hàng 30.000đ, 20 huy hiệu được nhận 02 phiếu mua hàng 30.000đ,…

Lưu ý:

  • Khách hàng nhận được tối đa 20 Phiếu mua hàng của Co.opmart, Co.opmart SCA, Co.opXtra và 20 Phiếu mua hàng của Fine Life trong suốt chương trình (tương đương 40 Phiếu mua hàng Co.opmart/ Co.opXtra và Fine Life).
  • Sau khi thực hiện đổi Phiếu mua hàng cho khách hàng thì hóa đơn sẽ được đóng mộc đã nhận Phiếu, và không được sử dụng để đổi Phiếu mua hàng trong lần tiếp theo.
  • Hóa đơn tham gia chương trình Siêu thị Việt Ưu đãi thật tuyệt vẫn được tham gia chương trình này.