Bước càng nhiều – Tiết kiệm càng nhiều

 • Địa điểm thực hiện: Co.opmart, Co.opXtra, Co.opmart SCA.
  • Đối tượng tham gia: Khách hàng Đồng/ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim có sử dụng app Saigon Co.op
  • Thời gian:
 • Thời gian bắt đầu đếm bước chân từ 04/06/2020
 • Thời gian khách hàng được phép quy đổi bước chân và sử dụng e-voucher:

+ Đợt 1: bắt đầu từ 00:00:00 ngày 19/06/2020 và hết hạn sử dụng vào 22:00:00 ngày 20/06/2020

+ Đợt 2: bắt đầu từ 00:00:00 ngày 25/06/2020 và hết hạn sử dụng vào 22:00:00 ngày 26/06/2020

+ Đợt 3: bắt đầu từ 00:00:00 ngày 05/07/2020 và hết hạn sử dụng vào 22:00:00 ngày 05/07/2020

 • Thể lệ chương trình:
 • Khách hàng kết nối tài khoản trên app Saigon Co.op với Google Fit (máy Android) hay Apple Health (máy IOS) để đo lường số bước chân hàng ngày.
 • Với mỗi 3.000 bước chân đi được, khách hàng sẽ được quy đổi thành 01 e-voucher được mua 01 sản phẩm siêu ưu đãi tại siêu thị (đi được 6.000 bước chân quy đổi thành 02 voucher được mua 2 sản phẩm siêu ưu đãi),…
 • Mỗi mã thẻ khách hàng chỉ được quy đổi và sử dụng tối đa 3 e-voucher/ ngày/ tài khoản trên app Saigon Co.op
 • Danh mục sản phẩm áp dụng là sản phẩm nằm trong danh mục của chương trình Siêu ưu đãi.
 • Khách hàng có thể cộng dồn số bước chân qua các ngày để được quy đổi e-voucher mua sản phẩm siêu ưu đãi.
 • Sau khi quy đổi e-voucher thành công, số lượng bước chân sẽ bị trừ đi trong khoản tích lũy bước chân của khách hàng.
 • Sau khi kết thúc chương trình, e-voucher sẽ biến mất và không hoàn lại số bước chân nếu khách hàng không sử dụng.