Follow us on facebook

  • Free delivery

    Rule Free delivery

  • Contact: (84) 28 3776 1234

    Order by telephone

  • Member Card

    MemberCardContent

Thể Lệ

Chương trình Khách Hàng Thân Thiết

- Thẻ được cấp cho công dân Việt Nam có CMND, người nước ngoài có Passport hoặc tổ chức/doanh nghiệp.
- Mối khách hàng chỉ sở hữu một (01) mã số thẻ.
- Chương trình chỉ tính điểm khi khách hàng xuất trình thẻ lúc thanh toán.
- Khách hàng vui lòng xuất trình thẻ và CMND/ Passport khi nhận quyền lợi hoặc thủ tục hồ sơ
- Khách hàng là tổ chức/doanh nghiệp, cá nhân đại diện phải xuất trình giấy giới thiệu.