Gắn kết càng lâu – Giá giảm càng nhiều

  • Thời gian: từ ngày 18/06 – 08/07/2020
  • Địa điểm: hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.opmart SCA
  • Hình thức: trong thời gian diễn ra chương trình sẽ chọn lọc danh mục và thực hiện mức giảm giá chia theo 02 cấp độ:
  • Mức giá 1 : Dành cho khách hàng thẻ Đồng/Bạc
  • Mức giá 2: hấp dẫn hơn mức 1 : Dành cho khách hàng có thẻ Vàng/ Bạch Kim