Giá sốc giảm tận gốc

  • Thời gian: từ ngày 23/7 đến ngày 31/7/2020
  • Địa điểm: hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opmmart SCA và Co.opXtra
  • Hình thức: giảm giá hấp dẫn từ 50% trở lên
  • Mỗi ngành hàng (ĐD, MM, TPCN, HNR, HP) tham gia chương trình sẽ lựa chọn 3-5 sản phẩm mua 1 tặng 1 sản phẩm cùng loại, hoặc giảm giá 50% trở lên không cần điều kiện hóa đơn.