Giảm giá chủ đề Sale bùng nổ, giá 0 đồng

  • Thời gian:
  • Đợt 1: ngày 09-15/7 (ĐD, MM, HP)
  • Đợt 2: ngày 16-22/7 (TPCN, HNR)
  • Địa điểm: hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opmmart SCA và Co.opXtra tại khu vực Tp.HCM
  • Hình thức: giảm giá hấp dẫn từ 50% trở lên
  • Mỗi ngành hàng (ĐD, MM, TPCN, HNR, HP) tham gia chương trình sẽ lựa chọn 3-4 sản phẩm mua 1 tặng 1 sản phẩm cùng loại, hoặc giảm giá 50% trở lên không cần điều kiện hóa đơn.