Giờ vàng giá tốt – Đại tiệc nông sản Việt

  • Địa điểm: hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opmart SCA và Co.opXtra
  • Đối tượng: dành cho tất cả khách hàng mua sắm trong khu tự chọn
  • Thời gian: thứ 2,3,4 hàng tuần

+ Đợt 1: 22 – 24/06; Đợt 2: 29,30/06, 01/07; Đợt 3: 06 – 08/07/2020

  • Hình thức:
  • Chọn lọc hàng hóa đa dạng, giá tốt vào 2 khung giờ vàng trong ngày 8h-10h và 16h – 18h