Ngày gia đình Việt – Nhận quà thật tuyệt

  • Thời gian: 27,28/06/2020
  • Đối tượng: khách hàng thẻ Đồng/ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim
  • Thể lệ:
  • Khách hàng thẻ Đồng/ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim mua sắm trong khu tự chọn của siêu thị với hóa đơn từ 600.000đ trở lên (không tính phần tiền thanh toán bằng chiết khấu thương mại) sẽ được tặng 1 bộ phiếu quyền năng; 1.200.000đ trở lên được tặng 2 bộ phiếu quyền năng.
  • Mỗi khách hàng được nhận tối đa 2 bộ phiếu quyền năng trong suốt chương trình.
  • Áp dụng cộng dồn hóa đơn chính trong ngày tại cùng một siêu thị cùng mã thẻ để tham gia chương trình.
  • Đối với khách hàng đăng ký mới chương trình khách hàng thành viên, phải đăng ký thẻ trước khi mua hàng tại khu tự chọn để đủ điều kiện tham gia chương trình.