Ngày hội mua sắm – Tặng phiếu mua hàng

 • Thời gian: 15/7 & 16/7/2020
 • Địa điểm: Co.opXtra Linh Trung, Tân Phong, Vạn Hạnh & Phạm Văn Đồng.
 • Thể lệ chương trình:
 • Khách hàng có thẻ Đồng/Bạc/Vàng/Bạch kim mua sắm trong khu tự chọn của siêu thị (không tính phần tiền thanh toán bằng chiết khấu thương mại):
 • Hóa đơn từ 500.000đ trở lên: tặng 01 Phiếu mua hàng 30.000đ.
 • Hóa đơn từ 1.000.000đ trở lên: tặng 02 Phiếu mua hàng 30.000đ.
 • Mỗi khách hàng được nhận tối đa 02 Phiếu/ngày.
 • Áp dụng cộng dồn hóa đơn trong ngày tại cùng siêu thị và cùng mã thẻ KH.
 • Đối với khách hàng đăng ký mới chương trình KHTV thì phải đăng ký thẻ trước khi mua hàng tại khu tự chọn.
 • Chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng mua lẻ, không áp dụng cho khách hàng mua số lượng lớn.
 • Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác.