product.name

* Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa *

{{ product.name }}

Nhãn hàng: Đang cập nhật!

676 views

Đang cập nhật {{ vndjs(showPrice) }}đ/{{ product.unit }} {{ vndjs(showOldPrice) }}đ
* Giá tham khảo
{{ showPromotion }}
+

Thông tin sản phẩm

Thành phần Chất tạo ngọt Xylitol 39%, Maltitol, Aspartam; Cốt gôm; Hương bạc hà giống tự nhiên và tổng hợp; Chất làm dày (414), Chất làm rắn (341ii); Chất làm bóng (903,901,904); Màu thực phẩm tổng hợp (133)