Quà tặng cho bé cưng vui khỏe

  • Thời gian: Ngày 30-31/5/2019
  • Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opmart SCA và Co.opXtra
  • Hình thức: tặng quà theo điều kiện hóa đơn
  • Đối tượng:  Khách hàng ở cấp độ Đồng/ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim
  • Thể lệ chương trình:
  • Khách hàng có hóa đơn mua sắm trong ngày trong khu tự chọn từ 500.000đ trở lên (không tính phần tiền thanh toán bằng chiết khấu thương mại) sẽ được tặng 01 gói Khẩu trang kháng khuẩn Trẻ em 3cái.
  • Khách hàng có hóa đơn mua sắm trong ngày trong khu tự chọn từ 1.000.000đ trở lên (không tính phần tiền thanh toán bằng chiết khấu thương mại) sẽ được tặng 02 gói Khẩu trang kháng khuẩn 3cái loại cao cấp dành cho trẻ em lớn.
  • Mỗi khách hàng được nhận tối đa 02 gói khẩu trang/ ngày
  • Áp dụng cộng dồn hóa đơn chính cùng mã thẻ, trong ngày tại cùng một siêu thị, để tham gia chương trình.
  • Đối với khách hàng đăng ký mới chương trình Khách hàng Thành viên, phải đăng ký thẻ trước khi mua hàng tại khu tự chọn để đủ điều kiện tham gia chương trình.