Ưu đãi thành viên, thêm ngàn điểm thưởng

  • Thời gian: từ 18/06 đến 08/07/2020
  • Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Finelife, Co.opmart SCA, Co.opFood, Co.opSmile, Cheers và HTV Co.op.
  • Đối tượng: khách hàng thẻ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim

Hình thức: x4, x5, x6… số điểm khi mua sản phẩm của các nhà cung cấp tham gia chương trình