Ưu đãi thành viên – Thêm ngàn điểm thưởng

  • Thời gian: từ ngày 23/7 đến 05/8/2020
  • Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.opFood, Co.opSmile, Cheers, Co.opmart SCA, HTVCo.op và Finelife
  • Hình thức: khách hàng sẽ được nhân 3 số điểm khi mua sản phẩm của nhãn hàng Beck’s Ice.
  • Đối tượng: khách hàng thẻ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim